ORDENSREGLER FOR ELEVER
       VED BROAGER SKOLE
 
1.        Eleverne har ansvaret for hinanden
           og for skolens materialer, inventar
           og bygninger.
 
2.        Skolen gør erstatningskrav gældende,
           når noget ødelægges.
 
3.        Elever i 8. og 9. klasse må forlade
           skolen i mellemtimer/frikvarterer.
           Alle andre må kun forlade skolen efter
           indhentet tilladelse hos klasselærer eller kontoret.
 
 
Udover disse overordnede regler kan der være specielle aftaler/ordninger i forskelli­ge områder af skolen.
 
 
 
Fordeling af Frikvartersområder og Boldbaner
 
Fordeling når der ikke er sne:
 
Frikvartersområder
Der er fri adgang for alle elever til alle områder inkl. stadion, bortset fra følgende begrænsninger:
 
Gård IV er forbeholdt bhk. til 4. årgang.
 
Boldbaner
4.,5., og 6. årgang: Gård II + pladsen ved Himmelblå minus basketballbanen.
7.,8. og 9. årgang:   Gård I + basketballbanen ved Himmelblå.
 
 
Når der er tilpas med sne gælder følgende særlige regler:
 
Som nu er gårdene kampfri zoner. Her skal man kunne gå i fred eller lege andre sne-lege, og spille bold.                                         
Elever, der ikke ønsker at udsætte sig selv for risiko, bliver i gårdområderne, hvor snekastning er forbudt.
 
Boldbaner:
4.,5., og 6. årgang: Gård II
7.,8. og 9. årgang:   Gård I .
 
Kælkebakken:
                 0. – 2. årgang            10 pausen
                 3. – 6. årgang            12 pausen
 
Leg med sne er tilladt for:
 
                 0. - 4. årgang:            ved hvalen
                 5. - 6. årgang:            på stadion
                 7. – 9. årgang            Buret foran kontoret
Leg med sne betyder for:
 
0 – 6. årg.                  Sneboldkamp er tilladt.
                                  Ingen vaskning.
Ingen 100 meter (elever trækkes af sted gennem
                             sneen over en længere distance)
7. – 9. årgang            Sneboldkamp er tilladt.
                                  Vaskning er tilladt,
                                  Ingen 100 meter.
 
Kontoret afgør, hvornår de særlige sneregler træder i kraft og slutter.
 
 
 
 
 
   
 Regler for brug af computere:
                          
:    Brug computerne med omtanke
 
:    Computerne er kun til undervisningsbrug
 
:    Ryd op når du er færdig
 
 
Ordensregler for ophold i bygninger:
 
 
·     eleverne må være i eget klasselokale med åbne døre.
·     eleverne skal have mulighed for at mødes indendørs i fællesarealer.
·     indendørs ophold forudsætter rolig adfærd.
·     klasselærere og gangvagter i de enkelte områder aftaler evt. supplerende regler.
 
Særlige ordensregler i bygning F
 
 
 
·        Al ophold på scene og bag scenetæppet.
·        På for-scene kan man dog være, hvis man f.eks. sidder roligt, spiller noget, læser eller taler sammen.
·        Ophold indenfor i frikvartererne er tilladt. Døre til klasselokaler holdes åbne med kiler. Ingen ophold i grupperum.
·        Ingen indgang vis terrassedørene.
·        Udgang er tilladt i sommerperioden.
·        F-bygningens klasselokaler er åbne, når eleverne kommer kl.7.50.
·        Pedellerne åbner.
·        Klaveret i aulaen er forbeholdt musiklærerne.
·        Musikanlæg, der er i klasserne, skal spille tåleligt.
·        Grupperum låses i pauserne.
·        Ved dårlig opførsel, gives der besked til klasselærerne via DEO.
·        Overbygningselever skal ikke ”hænge” i aulaen eller det overdækkede område ved hovedindgangen.
 
 
 
 
Ordensregler for bygn E
 
Gårdvagter bærer gul vest. Der er fast vagt i 10- og 12 pausen i gården udenfor 2. klasserne.
 
Som udg pkt skal alle elever ud i frikvarterer. Lærer skønner hvis der skal gøres undtagelser (fx pga regnvejr) og skriver dette på tavlen så gårdvagten ved besked.
 
Hvis en klasse får lov at blive inde skal de opholde sig i klassen og ikke på gangarealerne.
Gårdvagt må smide elever ud der ikke overholder reglerne..
 
Eleverne må først gå ud 9.35 og 11.35 – først på disse tidspkt er gårdvagten der.